Isı yalıtım sözleşmeleri sözleşme hukuku çerçevesinde işveren ( konut yönetimi ) ile yüklenici firma arasında mutlaka imzalanmalı, yapılacak uygulama ve diğer şartlar sözleşmede açıkça yazılmalı ve ileride oluşması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebilecek nitelikte olmalıdır.

ISI YALITIM SÖZLEŞMELERİNDEKİ GENEL MADDELER

Taraflar: İşveren ve yüklenici firmanın unvanı, açık adresi ve sözleşmenin imzalandığı tarih yazılı olmalıdır.

Sözleşmenin Konusu: Yapılacak uygulamanın niteliği ve uygulamanın yapılacağı binanın adresi yazılmalıdır.

İşin Cinsi: Isı yalıtım uygulamasında kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri ve eğer varsa ısı yalıtımı dışındaki ek uygulamalar yazılmalıdır.

Kullanılacak Malzeme: Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde T.S.E. şartlarına uygun malzeme kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Standart dışı malzemelerin yalıtım kabiliyeti ve malzeme ömrü belirsiz olduğu için bu madde sözleşmeye mutlaka eklenmelidir.

Sözleşme Bedeli/Sabit Fiyat Garatisi: Yüklenici firma mantolama uygulamasını her şey dahil olarak yapmakla yükümlüdür. Hiçbir şekilde fiyat artışı vb. gibi taleplerde bulunamaz. Bazı firmalar işe başladıktan sonra malzeme fiyatları arttı diyerek ek ücret talebinde bulunabilir, bu maddeyle yüklenici firmanın ilave bedel istemesinin önü kapatılır. Yapılacak işin miktarının artması hariç herhangi bir ek ücret talep edilemez.

Ödemeler: Kat malikleri tarafından yapılacak ödemelerin hangi ödeme seçeneklerine göre ve zaman aralıklarına göre alınacağı açık olarak yazılmalıdır.

Sözleşme Ekleri: Eğer varsa mantolama sözleşmesinin ekleri ( ödeme seçenekleri, teknik şartnameler vb. ) yazılmalıdır.

İşin Süresi: Isı yalıtım uygulamasının hangi tarih ve şartlara bağlı olarak başlayacağı ve bitirileceği yazılı olmalıdır. İşin gecikmesi durumunda yüklenici firmanın yükümlülüklerinin da yazılı olduğu maddedir.

Tarafların Sorumlulukları: İşveren ve yüklenici firmanın sözleşmeden doğan sorumlulukları açıkça yazılmalıdır.

İşci Hakları: Yüklenici firmanı ısı yalıtım uygulamasında çalıştırdığı tüm personelin haklarını muntazaman ödemekle yükümlü olduğu sözleşmede belirtilmelidir.

İş Kazalarının Sorumluğu: İş güvenliği konusunda yüklenici firmanın yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir.

İş Miktarının Artması: İşveren ısı yalıtım sözleşmesinde yer almayan fakat bina için gerekli olduğunu düşündüğü imalatları iş başlangıcından sonra da ödemesini yapmak kaydıyla talep edebilir.

Nakliyeler: Sözleşmede belirtilen tüm imalatların malzemelerinin nakliyesi yüklenici firmaya aittir, işverenin nakliye için ödeme yapmayacağı sözleşmede belirtilmelidir.

Erken Bitirme: Yüklenici firmanın imalatını sözleşme süresinden önce bitirdiğinde herhangi bir ek ücret veya bonus talep etmeyeceği sözleşmede belirtilmelidir.

İhtilafların Halli: İşveren ile yüklenici firma arasındaki ihtilafların hangi ilin mahkemelerinde çözümleneceği yazılmalıdır.

Yukarıdaki maddeler mantolama uygulamalarında kullanılan sözleşmelerin genel maddeleri olup, konut yöneticilerini bilgilendirme amacıyla yazılmıştır.

Her şirket yapılacak uygulamanın tipine göre farklı sözleşme maddeleri kullanabilir, mantolama yaptırmadan önce ısı yalıtım sözleşmesinin maddelerini okumanızı ve karar aşamasında göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.